Tilknyttet skole

Personvern som førsteprioritet

Manglende tillit fra forbrukere er et økende problem for både små og store bedrifter som lever av sine tjenester innen digital markedsføring. Mange føler seg usikre på hvordan personvernsopplysninger blir behandlet, og krever svar fra aktørene. For å bygge opp et bedre tillitsforhold mellom aktørene og forbruker så er man nødt til å finne en løsning som gagner begge parter. En mulig løsning kan ligge i blokkjedeteknologi.

Hva er egentlig GDPR og fungerer det i praksis?

I 2016 ble GDPR vedtatt av EU. Hensikten var hovedsakelig å beskytte konsumenters personvern og skape tillit i den digitale verden som har vært under konstant utvikling fra internett tok over verden. Det å være bekymret for hva slags data om en selv som ble lagret, og usikkerheten knyttet til hva denne dataen blir brukt til, er noe som GDPR i bunn og grunn skulle eliminere. 

2 år etter vedtaket trådte personvernforordningen (som det heter på norsk) i kraft, og gjorde at mange selskaper måtte tilpasse seg, og noen til og med endre praksis. EU var svært tydelige på at selskaper som ikke følger retningslinjene kan vente seg alvorlige konsekvenser, og det første store eksempelet på dette fikk vi se allerede året etter. Det franske datatilsynet gav Google en klekkende bot på svimlende 50 millioner euro da de blant annet mente at konsumentene ikke får tilstrekkelig med informasjon om datalagring ved samtykkeinnhenting. 

Når en så stor aktør blir irettesatt på denne måten så skaper dette naturlig en mistillit blant forbrukerne. Samtidig gir dette også mindre aktører innenfor digital markedsføring mulighet til å lære av disse feilene. For å skape en bredere trygghet for både aktører og konsumenter trenger man en sterkere teknologisk løsning. Håpet er at løsningen allerede finnes, i form av blokkjedeteknologi.

Blokkjedeteknologi i sammenheng med fremtidens digitale markedsføring

Blokkjedeteknologi er en ny type teknologi som kan endre mye av hvordan verdens teknologiske løsninger fungerer. Denne typen teknologi ble først kjent gjennom et kjøp av en pizza i 2010. Det å kjøpe en pizza er i seg selv ikke nevneverdig sjokkerende, men grunne til at dette vekket oppsikt var fordi den ble betalt med valutaen Bitcoin, der det ikke var noe mellomledd i form av en bank eller lignende involvert. Bitcoin har i senere tid blitt mer og mer kjent, og er et av de klareste eksemplene på hvordan blokkjedeteknologi fungerer.

Ved bruk av blokkjedeteknologi krypteres transaksjonen før den verifiseres av de andre medlemmene i nettverket, slik at man er sikker på at transaksjonen er ekte og ikke kan bli endret på i ettertid. Transaksjonen legges videre i en «blokk» som er en samling av alle transaksjoner. Den nyeste blokken blir lagt fremst i en liste av tidligere blokker og danner en blokkjede. Når det kommer en ny blokk inn i blokkjeden distribueres hele lenken synkront, og alle medlemmene i nettverket kan se transaksjonene som er gjennomført. 

For å forstå hvorfor blokkjedeteknologi kan være løsningen for fremtidens digitale markedsføring, så må vi på en enkel måte se på hva som er tilfellet i dag. Vi har de 2 klareste eksemplene på annonse-plattformer i Google og Facebook. Disse gigantene sitter på store mengder data om sine brukere. Det er denne dataen de utnytter når de tilbyr små og store bedrifter annonseringsplasser som ikke nødvendigvis kan kategoriseres som rimelige. Med blokkjedeteknologi er håpet å gjøre det enklere for bedriftene å treffe sitt spesifikke publikum uten å måtte bruke disse mellomleddene. Dette skjer ved at publikumet betales med kryptovaluta, som f.eks. Bitcoin, for å treffe deres spesifikke annonser. Dette vil forhåpentligvis bety at bedriftene kan åpna store besparelser og gjøre prosessen enklere. Samtidig gir det en trygghet for forbrukerne på flere måter. Med blokkjedeteknologi vil produktets syklus lagres i den digitale regnskapsboken. En QR-kode på produktet gir deg som forbruker mulighet til å se hvor produktet stammer fra, hvor det ble produsert, hvordan frakten har foregått osv. Teknologien gjør at informasjonen lagres, samtidig som det ikke er mulighet til å endre dette i ettertid. Dermed kan man som forbruker føle en ekstra trygghet på at produktet er bra eller dårlig, om det er miljøvennlig osv. 

Det er åpenbart at en slik teknologi kan være til stor nytte for fremtidens digitale markedsførere, og den har allerede blitt tatt i bruk i bransjen. Så gjenstår det bare å se om dette blir en vei alle kommer til å bestemme seg for å gå. 

Kildeliste:

– https://blogg.faerdermarketing.no/vil-blockchain-og-kryptovaluta-endre-digital-markedsforing

– https://www.dn.no/teknologi/google/gdpr/google-far-historisk-bot-etter-gdpr-kroll-i-frankrike-ma-ut-med-50-millioner-euro/2-1-524267

– https://www.markedspartner.no/gdpr-og-digital-markedsfoering/

– https://mariusvt.com/2021/04/21/a-brave-mission-to-change-digital-advertising-and-empower-consumers/

– Nygaard, Arne. 2019. ​Grønn​ ​Markedsføringsledelse​. 1.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Bø, Eirill, Geir Gripsrud og Arne Nygaard. 2020. ​Ledelse av Forsyningskjeder.​ 2.

Utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

– https://blogg.pwc.no/finansbloggen/blockchain-fra-pizza-til-en-økonomisk-revolusjon

– https://www.pwc.no/no/kontorer/bergen/blockchain—teknologi-som-vil-revolusjonere-ve

rden.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *